ALGEMENE VOORWAARDEN EN WERKWIJZE

 

 

 

Met deze voorwaarden willen wij je vooraf zo goed mogelijk informeren over de dienstverlening van onze praktijk. Wanneer de coaching of therapie betrekking heeft op een cliënt jonger dan 16 jaar, richten wij ons met deze informatie op de wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt. 

 

 

 

1. Zorg

 

Jij of jullie kind wordt door Praktijk Bloom in zorg genomen. De coach of therapeut stelt samen met jou een plan met doelen op. Dit plan kan in overleg altijd aangepast worden. Jij of jullie kind kan te allen tijde met de gesprekken stoppen. Praktijk Bloom kan de coaching of therapie alleen opzeggen als er sprake is van een bijzondere reden.  Je hebt jezelf of jullie kind aangemeld voor de hulp van Praktijk Bloom; namens deze praktijk is Petra Nieuwenhuize aangesloten bij de Beroepsvereniging Nederlandse orde van BeroepsCoaches (NOBCO) Hierdoor ben je verzekerd van getoetste diploma's en accreditaties en toezicht op nascholing en supervisie. Zij heeft getekend zich te houden aan de Inernationale Etische Code (IEC). Deze IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema's als integriteit, professioneel en excellent handelen, (eigen)verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Wil je hier meer over weten dan kun je deze code bekijken op www.nobco.nl. Iedereen die werkzaam is in Praktijk Bloom werkt onder dezelfde richtlijnen en principes. 

 

 

 

Graag informeren wij je over het volgende;

 

• A. aard en doel van de coaching of therapie
• B. te verwachten gevolgen of risico’s voor de cliënt
• C. informatie over alternatieve behandelmogelijkheden
• D. te verwachten resultaten 

 

A.1. Praktijk Bloom heeft de volgende visie  “Mensen die niet geestelijk ziek zijn helpen bij het vinden van inzichten zodat ze het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen. Na gesprekken met ons hebben zij een beter gevoel van balans, basis en vertrouwen en gaan ze de rest van hun leven met meer plezier tegemoet”. Wij gaan ervan uit dat coaching en therapie een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkwijze gaandeweg worden aangescherpt door middel van tussentijdse evaluatie. Het monitoren van de voortgang van het proces gebeurt door evaluatie met jou gedurende de gehele begeleidingsperiode.

 

A.2. Coaching of therapie voor de hulpvraag van de cliënt zoals samen omschreven in het intakegesprek, en mogelijk aangevuld met informatie verkregen uit observaties en onderzoeksgegevens, hebben tot doel: afname van de lasten, vergroten van het inzicht in de lasten en/of het beter kunnen hanteren van de lasten.

 

B. Elk coachings- of therapeutisch traject kan als onbedoeld neveneffect hebben tijdelijk uit balans te raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de cliënt. Praktijk Bloom is verplicht te wijzen op risico’s als deze, maar is er op gericht elk risico te minimaliseren.

 

C. Voor elke hulpvraag bestaan altijd meerdere alternatieve behandelvormen. Praktijk Bloom werkt integratief. Dit betekent dat wij maatwerk leveren en vanuit verschillende behandelmogelijkheden onderdelen pakken die het beste op jouw situatie van toepassing zijn. Praktijk Bloom werkt transparant en zal je altijd vertellen welke keuzes er gemaakt worden en waarom. Je kan je coach of therapeut er altijd op wijzen dat je je bij een voorgestelde methode minder prettig voelt. Zij zal dan alternatieven met je bespreken, dit kan betekenen dat jij of jullie kind onder verdere behandeling komt van een collega die werkt binnen Praktijk Bloom, vanwege haar specifieke specialisatie, dit gaat uiteraard altijd in overleg.   

 

D. Eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. Praktijk Bloom streeft echter altijd naar verbetering van welbevinden en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken. De trajecten worden afgesloten met een nabespreking, de trajecten bevatten effectmetingen en evaluatiemomenten waarmee het verloop getoetst wordt en beslist wordt over het vervolg.

 

 

 

2. Vergoeding 

 

Voor coaching geldt een ander tarief dan voor therapie. Wil je een gesprek in de avonduren dan rekenen wij een avondtoeslag. Sessies bij jou thuis zijn mogelijk, hiervoor vragen wij reiskosten en een vergoeding voor de reistijd. De huidige tarieven vind je op onze website www.praktijkbloom.com.

 

* Tot 24 uur van tevoren kun je een afspraak afzeggen of verzetten. Daarna brengen wij de volledige kosten in rekening, uiteraard houden wij rekening met overmacht.  

 

* Als je werkgever of de gemeente de kosten betaalt komt er 21% BTW bovenop deze prijs, dit geldt ook voor ZZP-ers die een factuur willen om deze af te trekken van hun zakelijke kosten, dit dien je voorafgaand aan de start van je traject aan de coach of therapeut kenbaar te maken.

 

* Als je een factuur niet betaalt, zullen wij je hier tweemaal om verzoeken. Heb je na de tweede aanmaning binnen 1 maand nog niet betaald, dan dragen wij het innen van de factuur over aan een incassodienst en zal de openstaande factuur verhoogd worden met deze bijkomende kosten.

 

 Veelgestelde vragen

 

Kan ik een vergoeding krijgen van mijn zorgverzekeraar?
Helaas wordt coaching, relatietherapie en burn-out hulp niet vergoedt door de zorgverzekeraar. Zij hebben bepaald dat er sprake moet zijn van een psychische stoornis (een diagnose binnen het DSM) om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen. Wij werken met cliënten die geen stoornis hebben, maar wel steun kunnen gebruiken om verder te komen. Wil je een vergoeding vanuit de basis-ziektekostenverzekering dan moet je je aanmelden bij een eerstelijns psycholoog na verwijzing van de huisarts. Hier zijn helaas lange wachtlijsten. Deze zal vervolgens bepalen wat je stoornis is en op basis daarvan een vergoeding regelen bij jouw zorgverzekeraar. Sommige therapievormen worden deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder het kopje "alternatieve/complementaire geneeswijzen". Wij voldoen NIET aan de strenge eisen die daarvoor gelden. 

 

Wel zijn er andere mogelijkheden om de kosten voor onze coaching of therapie eventueel vergoed te krijgen. Kijk hiervoor op onze website onder het tabblad “tarieven”.

 

Hoe gaat het betalen in zijn werk?
Normaliter sturen wij je na het gesprek een bankbetaalverzoek via whats-app. Mocht deze betaalwijze niet bij je passen dan kunt je bij ons ook direct pinnen. Mocht je dit niet willen dan sturen we een factuur, die binnen 1 week betaald moet zijn. Ons kennismakingsgesprek is gratis. 

 

Als we samen een gesprek hebben, betalen we dan ook dubbel?
Nee, je betaalt ons per sessie. Of je nu alleen komt of met een partner of familielid.

 

Komen er nog kosten bij, BTW, parkeren of drankjes?
Nee, ons tarief voor u als particulier is inclusief de BTW die we moeten afdragen en inclusief een kop koffie, thee of glas water. Parkeren is gratis en op eigen terrein.

 

Als een gesprek iets uitloopt of ik bel je met een vraag reken je dan extra kosten?
Nee, wij bewaken onze tijd, als het gesprek langer duurt dan vinden we dat geen enkel probleem en gaan we geen extra kosten rekenen. Ook als je tussendoor belt met een vraag of omdat je een peptalk nodig hebt dan rekenen we daar geen geld voor. Als wij je in onze zorg hebben, zullen wij er in die periode alles aan doen om je naar een fijnere situatie te begeleiden.

 

Als ik na onze kennismaking besluit om geen gebruik te maken van jouw diensten, krijg ik dan alsnog een rekening?
Nee. Wij vinden een gratis en vrijblijvende kennismaking heel belangrijk. We moeten samen een klik hebben. Jij moet een goed gevoel hebben bij ons. Vertrouwen en veiligheid ervaren om je zorgen bij ons neer te leggen. Wij willen jou ook graag een keer gesproken hebben. Kijken of één van ons voor jou de juiste hulpverlener is of dat we je beter door kunnen verwijzen naar een specialist op een bepaald gebied. Van ons kunt je daarin eerlijkheid verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toestemming minderjarigen  

 

De ouder(s) met het ouderlijk gezag van een kind onder de 16 jaar moet(en) toestemming geven voor een coaching of therapeutisch traject. Voor een kind van 12 tot en met 15 jaar geldt dat ook het het kind zelf toestemming moet geven. De toestemming wordt gegeven door middel van het invullen van het formulier ‘Toestemmingsverklaring voor coaching of therapie’.

 

 

 

4. Verloop van een traject

 

Je hebt een hulpvraag omdat je vastloopt in het leven, maar je hebt geen geestelijke stoornis, zoals omschreven in het psychologischhandboek DSM V. Via de huisarts, je werkgever, de gemeente of een eigen zoektocht naar passende hulp ben je terecht gekomen bij onze praktijk.

 

Als je je bij onze praktijk aanmeldt bekijken we samen met jou bij wie je hulpvraag het beste past. Met haar heb je een kosteloze kennismaking van maximaal 1 uur, waar zij luistert naar je verhaal en zichzelf nader aan je zal voorstellen. Op basis van je verhaal zal zij in deze kennismaking een zo goed mogelijk beeld scheppen wat wij voor jou kunnen betekenen en wat onze aanpak hiervoor is. Als je er een goed gevoel bij hebt, maken we een vervolgafspraak om de inhoudelijke gesprekken aan te vangen. Via de mail ontvang je een overeenkomst en deze voorwaarden en werkwijze, deze neem je getekend mee naar de eerste sessie of mail je getekend retour.  

 

Tijdens het eerste inhoudelijke gesprek (sessie), maken we met elkaar de hulpvraag helder, bespreken we het aanvankelijke plan van aanpak en stellen we doelen op. De coach of therapeut zal zo helder mogelijk de aanpak uitleggen. Bij relatietherapie vinden er na de kennismaking eerst individuele gesprekken plaats met de twee partners afzonderlijk. Er zal een inschatting gemaakt worden van de benodigde aantal gesprekken.

 

Nu volgen sessies elkaar op in de afgesproken frequentie. Je kan huiswerkopdrachten mee krijgen of reflectievragen. Hierbij doen wij een beroep op je medewerking om er samen voor te zorgen dat je hulpvraag beantwoord kan worden en aan de doelen gewerkt kan worden.

 

Te alle tijde kun je aangeven te willen stoppen met de gesprekken.

 

Tijdens de sessies zijn er meet- en evaluatiemomenten en wordt er bijgestuurd in de behandelmethodes wanneer dat nodig is.

 

Tussen sessies door is jouw coach of therapeut via whats-app of mail bereikbaar voor vragen, opmerkingen of een pep-talk. Dit is kosteloos. Zij zal proberen binnen 24 uur op je bericht te reageren.

 

Het afsluitende gesprek zal bestaan uit een eindmeting (Hoe kwam je binnen en hoe sta je er nu voor), een evaluatie en het opstellen van een terugval-preventieplan. 

 

 

 

5. Vaste therapeut of coach

 

Als je je bij ons aanmeldt met een hulpvraag en niet uw voorkeur voor een van ons uitspreekt, dan bekijken we binnen de praktijk bij wie je vraag het beste past. Wij hebben ieder onze specialisaties. Daarbij houden we rekening met wie er eventueel nog ruimte heeft om je zo spoedig mogelijk een plek te bieden.

 

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de coach of therapeut die zeer waarschijnlijk jouw vaste aanspreekpunt zal worden. Zij is vervolgens verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van je gesprekstraject en de communicatie en facturatie naar jou toe.

 

Het kan voorkomen dat gedurende de gesprekken het duidelijk wordt dat je baat hebt bij een methode waar je vaste coach/therapeut niet in is gespecialiseerd. Je zou dan een doorverwijzing kunnen krijgen voor één of enkele gesprekken bij iemand anders uit ons team. Daarna keer je terug bij je vaste coach/therapeut. Dit gaat altijd in overleg en is niet verplicht.

 

 

 

Mocht jouw vaste coach/therapeut onverhoopt langdurig uitvallen wegens ziekte, ongeluk of familieomstandigheden dan zal zij of haar directe collega contact met je opnemen. Er bestaat dan de mogelijkheid je dossier over te dragen aan een directe collega die verder gaat met jouw begeleiding. Eerst heb je met deze persoon dan weer een kennismakingsgesprek om te bepalen of je met deze coach/therapeut verder wilt.   

 

 

 

6. Afzeggen van afspraken

 

Praktijk Bloom hanteert de regel dat een afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd moet worden. Afzeggen kan telefonisch, per whats-app of per e-mail. De afspraak wordt dan kosteloos naar een ander moment verplaatst. Indien je te laat bent met afzeggen, worden de volledige kosten in rekening gebracht. Uit coulance willen wij eenmaal rekening houden met een overmachtssituatie waardoor je kort voor aanvang van het gesprek af moet zeggen, de tweede keer zullen wij je wel de kosten doorberekenen, ook bij overmacht. 

 

 

 

7. Crisis en doorverwijzen

 

Als wij het vermoeden hebben dat er in jouw problematiek meer speelt dan wij je mee kunnen helpen zullen wij je hier altijd open over informeren. Wij kunnen alleen mensen helpen met problematiek waar geen persoonlijkheidsstoornis of psychisch ziektebeeld aan ten grondslag ligt. Soms is dit niet direct in het intakegesprek duidelijk of ontwikkel je gedurende het traject bij ons een aandoening (denk aan bijvoorbeeld een depressie). Dit zijn voor ons redenen om je door te verwijzen naar je huisarts.

 

In het geval van crisis, waarbij je opmerkingen maakt of gedrag laat zien waarbij wij vrezen voor jouw of onze veiligheid of de veiligheid van jouw naasten kunnen wij hiervan melding doen bij jouw huisarts. Wij zullen dit vooraf altijd nog met je proberen te bespreken.

 

 

 

8. Beroepsgeheim

 

De coaches en therapeuten van Praktijk Bloom hebben een beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming verstrekken wij geen inlichtingen over je aan anderen. Ook krijgen anderen geen inzage of afschrift van het dossier zonder jouw toestemming. Wij mogen alleen het beroepsgeheim doorbreken bij een wettelijke plicht, bij een conflict van plichten of bij meldrecht. Uitzondering hierop zijn onze naaste collega's die werkzaam zijn binnen de praktijk als coach of therapeut. De medewerkers van Praktijk Bloom hebben met grote regelmaat caseoverleg, methodeoverleg en supervisiesessies op eigen handelen. Wij doen dit om elkaar scherp te houden en van elkaar te leren. Als een situatie uit gesprekken met jou besproken wordt onderling of met onze supervisor doen we dit altijd waar mogelijk anoniem. Soms weten collega's van elkaar over welke cliënt gesproken wordt, kennis van elkaars cliënten wordt met de grootste respect en integriteit behandeld en met niemand anders dan de naaste collega besproken. 

 

Alle praktijkkamers gaan op slot als er niet gewerkt wordt. 

 

 

 

9. Gegevensverstrekking aan derden

 

Op het moment dat jouw werkgever of de gemeente de kosten van jouw gesprekken betalen, zullen zij periodiek op de hoogte gehouden willen worden over de voortgang van jouw welbevinden. Wat wij hierover communiceren gaat altijd in overleg met jou en pas na jouw goedkeuring over de inhoud geven wij informatie door aan derden.

 

Als je ziek uitvalt op jouw werk vanwege jouw klachten en bij ons hiervoor onder begeleiding bent, komt het voor dat jouw bedrijfsarts van ons informatie wil. De bedrijfsarts moet je daarvoor altijd schriftelijk toestemming vragen. Je mag erop vertrouwen dat wij altijd feitelijk en integer over je zullen communiceren met derden.

 

Op facturen die wij versturen aan derden voor vergoeding van jouw gesprekken staat jouw naam vermeld, dat er sprake is van coaching of psychosociale therapie (maar niet waarvoor precies) en de gespreksdata.

 

Alle gesprekken die wij voeren worden genummerd volgens een unieke code. Deze gespreksnummers worden vermeld in onze boekhouding. Nooit jouw naam.

 

De collega's van de praktijk hebben inzicht in de namen en telefoonnummers van elkaars cliënten. Dit enkel met als doel elkaars cliënten te kunnen berichten bij bijzondere omstandigheden. Je gegevens zijn opgeslagen in een afgeschermd computerprogramma. Mocht je dit vervelend vinden, dan zal jouw coach/therapeut je gegevens afschermen voor collega's, maar gevolg kan zijn dat je geen bericht ontvangt dat je gesprek door bijzondere omstandigheden van je vaste coach/therapeut niet door kan gaan. 

 

 

 

10. Dossier

 

De (hoofd)begeleider maakt een dossier aan, dit is een papieren dossier en staat niet online of in een computer. In dit dossier worden onderzoeksgegevens en gegevens over de begeleiding en correspondentie aan derden opgenomen evenals de aantekeningen tijdens het gesprek. Op jouw verzoek krijg je inzage in jouw dossier. Je krijgt jouw dossier niet mee naar huis, ook niet na afloop van jouw traject. Wij bewaren deze op een afgesloten plaats. De bewaartermijn van dossiers is 10 jaar, daarna wordt deze onherkenbaar vernietigd.

 

 

 

11. Klachten

 

Als er iets misgaat tijdens de gesprekken of als je niet tevreden bent, ga dan eerst in gesprek met je vaste begeleider. Vaak kan een gesprek al een oplossing bieden. Als wij er samen niet uitkomen, zal de begeleider vervolgens samen met je tot een redelijke oplossing proberen te komen.

 

Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen de bij de NOBCO aangesloten beroepscoach. Je klacht wordt dan behandeld door de NOBCO klachtencommissie. Voor de toetsing of een klacht gegrond is wordt met name gekeken naar de Internationale Ethische Code (IEC). De klachtencommissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht, gezien de IEC. Meer informatie hierover vind je op www.nobco.nl

 

 

 

12. Faciliteiten bij het Betuwsch Badhuys

 

Onze praktijk is gevestigd op de eerste verdieping van de woonboerderij die ligt op het terrein van het Betuwsch Badhuys, wij zijn onderhuurders en horen niet bij deze wellnessboerderij, wel hebben wij een prettige verstandhouding en een verregaande samenwerking met deze onderneming. Je kan tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten.  Dit is niet via ons te regelen, hiervoor dien je zelf contact op te nemen met het Betuwsch Badhuys.

 

Denk aan een lunch of diner, hottub, schoonheidsbehandelingen, sauna bezoek of massage. Ook zijn yoga of mindfullness lessen mogelijk. Reserveren en tarieven vind je op www.betuwschbadhuys.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd, Lienden, 03-01-2020